Nieuws

Iedere dag zetten we ons in voor kerk en samenleving. Daarover berichten we u graag via onze kanalen.

NBV21 gepresenteerd

Afgelopen woensdag 13 oktober overhandigde Rieuwert Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem Alexander. Met deze overhandiging … >