Jongerenpastoraat

De Oud-Katholieke Kerk heeft verschillende soorten jongerenwerk. Naast catechese en activiteiten voor jongeren in hun eigen parochie, is er een landelijk jongerenpastoraat. Ook zijn er elke zomer verschillende jeugdkampen.

Het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat

Jongeren hebben niet alleen de toekomst, vooral ook vandaag hebben zij een volwaardige plek binnen de kerk als het lichaam van Christus. Daarom kent onze kerk het jongerenpastoraat. Door middel van activiteiten en het bieden van een luisterend oor willen de jongerenpastores er voor jongeren zijn.

Het jongerenpastoraat organiseert landelijke activiteiten en activiteiten voor jongeren van de afzonderlijke bisdommen. Er zijn daarom ook twee jongerenpastores. Sinds december 2015 werkt Erna Peijnenburg als jongerenpastor voor het bisdom Haarlem en is Michael van den Bergh jongerenpastor voor het aartsbisdom Utrecht.

In beide bisdommen worden vergelijkbare activiteiten georganiseerd, zoals een jongerendag en een jongerenweekend. Landelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld reizen naar Taizé of Canterbury en deelname aan het vierjaarlijkse jongerenprogramma bij het Internationale Oud-Katholieken Congres. Ook is er een gespreksgroep voor 18-plussers, studenten en net afgestudeerden. Zij komen meerdere keren per jaar samen in Utrecht.

De jongerenpastores kunnen parochies ondersteunen bij het opzetten van activiteiten. De activiteiten die zij zelf organiseren zijn parochie-overstijgend. Deze bieden jongeren, vaak afkomstig uit parochies met weinig leeftijdsgenoten, de mogelijkheid om andere jongeren te leren kennen en zo binnen de kerk met leeftijdsgenoten contacten op te bouwen. Soms doen jongeren bij de activiteiten ook een beroep op de jongerenpastor met vragen over kerk, geloof of levenskeuzes. Er zijn ook activiteiten waarbij jongeren of jongvolwassenen zelf meewerken aan de voorbereidingen of de uitvoering.

Jeugdkampen

De Oud-Katholieke Zomerkampen bestaan sinds 1932. De organisatie wordt geleid door jongvolwassenen die vaak zelf ook deelnemer aan de kampen zijn geweest. De leiding bestaat uit ruim 20 kampleiders die als vrijwilliger betrokken zijn en in vier weekenden de kampen voorbereiden. Enkele kampleiders vormen samen de ‘kampkern’, het kampbestuur. Elk jaar zijn er drie zomerkampen, namelijk:

  • Landkamp (voor jongeren van 8-14 jaar);
  • ZomerActiviteitenKamp, ook wel ZAK genoemd (voor jongeren van 15-19 jaar);
  • Zeilkamp (voor deelnemers vanaf 18 jaar).

Elk van de kampen heeft een eigen karakter. Zo kenmerkt het Landkamp zich door klassieke kampactiviteiten zoals spelletjes, een speurtocht en liedjes rond het kampvuur. ZAK is een echt doe-kamp waarbij er elke dag andere activiteiten zijn zoals survival of mountainbiken, maar waar ook ruimte is voor tijd voor elkaar. Bij het zeilkamp gaan de deelnemers met elkaar zeilen óf leer je zeilen.

Elk jaar bezoeken de jongerenpastores het Landkamp en het ZAK om een onderdeel van het programma te verzorgen. Hierbij gaan de jongeren met elkaar en met de pastores in gesprek en is er een moment van bezinning.

Links:

https://www.okjeugdkampen.nl/