Leren

De Oud-Katholieke Kerk hecht belang aan reflectie op het christelijk geloof in de context van de (post)moderne samenleving. Het geloof in Jezus Christus wordt dieper, weerbaarder en meer richtinggevend voor het alledaagse leven, wanneer het naast beleefd en gevierd óók doordacht wordt. Bovendien kan de kerk vanuit haar eigen bronnen op een positieve manier bijdragen aan gesprekken in de samenleving.

Vorming & Educatie

Het christelijk geloof vraagt erom gevierd te worden. De Oud-Katholieke Kerk is allereerst een vierende gemeenschap. Maar het geloof zal zich ook verdiepen door het …

Lees meer

Kinder- en jongerencatechese

Ook in geloven kun je groeien. Het is een levenslang proces en je kunt er al jong aan beginnen. Daarom zijn er ook voor kinderen …

Lees meer

Ambtsopleiding

Het Oud-Katholiek Seminarie (OKS) is de ambtsopleiding voor oud-katholieke pastoors en een academisch kenniscentrum voor oud-katholieke theologie.

Lees meer

Lectorenopleiding

Om de lectoren toe te rusten voor hun belangrijke werk in een speciaal programma ontwikkeld: de lectorenopleiding. Op een aantal zaterdagen zijn er gedurende twee …

Lees meer