Kinder- en jongerencatechese

Ook in geloven kun je groeien. Het is een levenslang proces en je kunt er al jong aan beginnen. Daarom zijn er ook voor kinderen en jongeren lessen in geloven en kerk zijn. Hierin worden kinderen vertrouwd gemaakt met bijbelverhalen op een manier die past bij hun leeftijd en worden ze ingevoerd in het kerkelijk leven.

Omdat de sacramenten daarin een belangrijke rol spelen, vindt de catechese aan kinderen en jongeren vaak – maar niet uitsluitend – plaats bij de voorbereiding op twee sacramenten. Voor kinderen rond 11 jaar is er de voorbereiding op de deelname aan de eucharistie. Dit moment wordt ook wel de eerste communie of het aannemen genoemd. Een paar jaar later is de voorbereiding op het vormsel, de bevestiging van hun doop.

In de catechese gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar om het delen van gelovige ervaring op een manier waarbij een kind of jongere kan aansluiten. Het doel is dat het geloven en kerk zijn betekenis krijgt voor henzelf in hun eigen leven.