Vorming & Educatie

Het christelijk geloof vraagt erom gevierd te worden. De Oud-Katholieke Kerk is allereerst een vierende gemeenschap. Maar het geloof zal zich ook verdiepen door het onderlinge gesprek, door reflectie en door studie. We kunnen elkaar daarbij helpen, begeleiden en stimuleren.

De kern voor de activiteiten op het gebied van vorming en toerusting is de vraag naar de betekenis van ons geloof voor de hedendaagse (post-)moderne samenleving. Wij denken dat onze kerk vanuit haar eigen bronnen kan bijdragen aan een samenleving waarin wij het goed met elkaar hebben.

Enkele mensen krijgen informatie over het eigen karakter van onze Oud-Katholieke Kerk, een kring mensen verdiept zich eerbiedig in een bijbeltekst, een groep kerkbestuurders uit het hele land helpt elkaar met tips over energiebesparing en onderhoud van monumenten: het hoort allemaal bij vorming en toerusting in onze kerk. Onder de noemer vorming en toerusting vinden er veel verschillende activiteiten plaats. Veel bijeenkomsten worden in de parochies georganiseerd. Pastores hebben hun eigen programma, afgestemd op de wensen van de deelnemers. Parochianen maken onderling afspraken over gespreksavonden of bijbelstudie.

Sommige groepen komen al jaren bijeen in meer of minder wisselende samenstelling. Soms is er een aanbod voor één enkele bijeenkomst of een kortdurende cursus. Het accent kan liggen op de informatie, maar ook op het onderlinge gesprek waarin ervaringen worden gedeeld.

Ook de landelijke kerk biedt regelmatig trainingen en ontmoetingsdagen aan voor de vrijwilligers en andere belangstellenden. U kunt hierbij denken aan de dagen voor kerkmeesters of gastheren en gastvrouwen. De uitwisseling van ervaringen én de onderlinge bemoediging zijn vaste onderdelen van deze bijeenkomsten. Ook worden er korte cursussen in beide bisdommen gegeven door docenten van het Oud-Katholiek Seminarie.

U wordt van harte uitgenodigd om de diverse programma’s te bekijken, eraan mee te doen of zelf met ideeën en wensen te komen.