Bisschoppelijk Bureau

Het Bisschoppelijk Bureau gevestigd in Amersfoort is het zenuwcentrum van de kerk. Alle lijnen van de organisatie komen daar samen, het landelijke beleid wordt er voorbereid, uitgewerkt, gecoördineerd en van daaruit naar de parochies en andere organen uitgezet.

De landelijke planning (dienstenroosters), financiële administratie, secretariaat, personeelsadministratie, communicatie en ICT worden eveneens hiervandaan verzorgd.

Het Bisschoppelijk Bureau is bereikbaar via buro@okkn.nl.

De bezetting van het bureau bestaat uit:

  • Algemeen Secretaris: mw. M.J.E. Roobol – werkdagen ma t/m vrij (secretaris@okkn.nl)
  • Adjunct Secretaris: mw. A.M. Folkers – werkdagen ma, di, woe en vrij – alleen ochtenden
  • Administrateur: W. Folmer – werkdagen di, woe en vrij (administrateur@okkn.nl)
  • Persoonlijk assistent Aartsbisschop: M. van den Bergh
  • Communicatiemedewerker: mw. J. van der Veer (eindredacteur@okkn.nl)
  • Jongerenpastor: Thelma Schoon (thelma.schoon@okkn.nl)

Het Bisschoppelijk Bureau is gevestigd in het gebouw van het voormalige oud-katholiek seminarie in Amersfoort, dat als vergadercentrum vanwege zijn ligging op de berg en als verwijzing naar het eerste oud-katholiek seminarie in Keulen ‘Alticollense’ (‘De Hogeheuvel’) is genoemd.