Contactgegevens

Bisschoppelijk Bureau
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT
E: buro@okkn.nl
T: 033 – 462 08 75
Telefonisch bereikbaar op ma. di. woe. en vrij. van 09.30 uur tot 12.30 uur.

IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29 
KvK: 32164529

Episcopaat
De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet, is bereikbaar via abvu@okkn.nl
De bisschop van Haarlem, Mgr. Dirk Jan Schoon, is bereikbaar via bvh@okkn.nl

Vertrouwenspersonen
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

De vertrouwenspersonen zijn te benaderen voor gesprekken over seksueel ontoelaatbaar gedrag en andere vormen van ongewenst gedrag, integriteitsschendingen en misstanden, meer specifiek intimidatie, agressie/geweld, pesten en discriminatie.

Communicatie
Heeft u vragen over, of bijdragen voor de de nieuwskanalen van de Oud-Katholieke Kerk? Onze communicatie wordt verzorgd door Living Image. Neem contact met hen op via eindredacteur@okkn.nl.

Op hetzelfde adres zijn gevestigd:

Oud-Katholieke Uitgeverij ‘Pascal’
Beheerder: E.M.P.P. Verhey
E: uitgeverij.pascal@okkn.nl

Bibliotheek Oud-Katholiek Seminarie
Beheerder: mw. K. van Kempen
E: seminariebibliotheek@okkn.nl

Vergadercentrum Alticollense
Website: alticollense.nl
E: vergader@okkn.nl