ANBI – Cor Unum

Priestervereniging Cor Unum en Anima Una

KvK-nummer:24304430
Contactgegevens:Koningin Wilhelminakade 117 
1975 GJ IJmuiden
Bestuurssamenstelling:Voorzitter Wietse van der Velde
Secretaris Harald Münch
Penningmeester Peter-Ben Smit

Beleidsplan:

Vertegenwoordigen van Oud-Katholieke interessen naar binnen en buiten.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Onderhouden van prenten- en fotocollectie.

Verslag activiteiten

Geen.

Financiële verantwoording: verkorte jaarrekening 2016

Baten20162015 Lasten20162015
Rente bank360645 Uitgaven20712.028
Batig saldo1.556,30