ANBI – Uitgeverij Pascal

ANBI Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Naam: Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal
Fiscaal nummer: 2982079

Contactgegevens:
Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN  Amersfoort

Bestuurssamenstelling en namen leden:
N. Lenten, voorzitter
Mw. E.C. Zwart, secretaris/penningmeester
E.M.P.P. Verhey, lid

Beleidsplan:
Het beleid is gericht op het uitgeven en faciliteren van publicaties ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:
Het optreden als uitgever van boekwerken en andere publicaties voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar onderdelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. In voorkomende gevallen als uitgever optreden voor derden indien de uitgave bijdraagt aan de doelstelling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag Activiteiten:
Nieuwe uitgaven en aanbod van eerdere publicaties worden gepubliceerd op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zijn via deze website te bestellen.

Verkorte jaarrekening 2019

 201920182017
Baten   
Opbrengst verkopen1.883-5041.357
Bedrijfslasten-1.020-1.090-1.012
 863-1.594345
Rente71811
Resultaat870-1.576356