Oud-Katholieke Media

Ook voor kerken speelt communicatie een grote rol. Digitale communicatie heeft met de coronacrisis een extra impuls gekregen. Omdat de wekelijkse eredienst in de plaatselijke parochiekerk – vanouds het hart van het kerkelijk leven – opeens niet meer mogelijk was, werden andere wegen gezocht en gevonden om met elkaar in contact te blijven. Plaatselijk heeft dit tot creatieve nieuwe manieren van ‘ontmoeting’ geleid. Landelijk zijn de online eucharistievieringen en deze nieuwe website hier een eerste resultaat van.

De digitale nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief informeert de OKKN u regelmatig over actuele gebeurtenissen, activiteiten en ontwikkelingen binnen de kerk. Meld u hier aan.

De Oud-Katholiek

Het tijdschrift De Oud-Katholiek ziet zichzelf als een open kerkdeur. Het wil oud-katholieken en geïnteresseerden inspireren, tot denken aanzetten, stimuleren en verbinden, omwille van de Oud-Katholieke Kerk en samenleving.

Op creatieve, inhoudelijke en soms prikkelende wijze gaat zij op zoek naar hoe de kerk van betekenis kan zijn voor de samenleving en omgekeerd, en hoe mensen van zowel binnen als buiten de Oud-Katholieke Kerk van betekenis en tot inspiratie kunnen zijn voor elkaar.

Ieder nummer heeft een religieus, levensbeschouwelijk en/of maatschappelijk thema dat uitgediept wordt in artikelen die tot nadenken stemmen. Daarnaast kent De Oud-Katholiek een doorlopende lijn, in de vorm van series, waarin parochies en belangstellenden op inspirerende wijze met elkaar in verbinding worden gebracht.

De Oud-Katholiek bestaat sinds 1885 en is een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het blad wordt verzonden naar alle oud-katholieke adressen en naar een kleine groep abonnees en kan door geïnteresseerden worden meegenomen wanneer men een parochiekerk bezoekt. Het full-colour blad zal in 2022 driemaal verschijnen en is ook digitaal te lezen.

Voor het uitgeven van de Oud-Katholiek zijn giften van wezenlijk belang. Wij hopen dat u uw waardering voor het blad wilt laten blijken door een bijdrage over te maken!

U kunt uw gift overmaken op rekening NL06 ABNA 0214 1901 29 ten name van Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort o.v.v. gift De Oud-Katholiek. U kunt hiervoor ook gebruik maken van Tikkie of door de QR code te scannen met de camera van uw telefoon.

Abonnement
Bent u geen lid van onze kerk maar ontvangt u wel graag De Oud-Katholiek dan kunt u zich hierop abonneren. Een abonnement kost € 25 per jaar en kan worden aangevraagd via buro@okkn.nl.

Feedback

Om onze communicatie verder te optimaliseren, kunnen we niet zonder de ‘feedback’ van alle gebruikers. Uw opmerkingen, suggesties en wensen kunt u sturen aan buro@okkn.nl.