Oud-Katholieke Media

Ook voor kerken speelt communicatie een grote rol. Digitale communicatie heeft met de coronacrisis een extra impuls gekregen. Omdat de wekelijkse eredienst in de plaatselijke parochiekerk – vanouds het hart van het kerkelijk leven – opeens niet meer mogelijk was, werden andere wegen gezocht en gevonden om met elkaar in contact te blijven. Plaatselijk heeft dit tot creatieve nieuwe manieren van ‘ontmoeting’ geleid. Landelijk zijn de online eucharistievieringen en deze nieuwe website hier een eerste resultaat van.

De Oud-Katholiek

Het magazine De Oud-Katholiek bestond sinds 1885 en was een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het laatste nummer in magazine vorm werd gepubliceerd in december 2022. Vanaf januari 2023 is de digitale nieuwsbrief verder gegaan onder de naam De Oud-Katholiek. Oude nummers kunt u teruglezen in het archief.

Digitale nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief De Oud-Katholiek informeert de OKKN u regelmatig over actuele gebeurtenissen, activiteiten en ontwikkelingen binnen de kerk. Meld u hier aan.

Feedback

Om onze communicatie verder te optimaliseren, kunnen we niet zonder de ‘feedback’ van alle gebruikers. Uw opmerkingen, suggesties en wensen kunt u sturen aan buro@okkn.nl.