Kinderkerk

De eredienst op zondag is het moment waarop de hele kerkelijke gemeenschap samenkomt. Daar horen natuurlijk ook de kinderen bij! Een manier om ervoor te zorgen dat ook zij echt kunnen meedoen is het houden van een kinderkerk. De kinderen komen met hun ouder(s) naar de kerk en gaan niet lang na de opening van de dienst met hun begeleiders naar een eigen ruimte in het kerkgebouw.

In de kinderkerk is doorgaans hetzelfde thema aan de orde als in de volwassenen-kerkdienst. Zo wordt hetzelfde bijbelverhaal gelezen, maar dan uit een kinderbijbel. Ook staat de bijeenkomst, net als in de volwassenendienst, in het licht van de actuele feestdag of kerkelijke tijd van het jaar. Vaak gaan de kinderen in de beschikbare tijd van de dienst ook concreet aan de slag door iets te schrijven, te kleuren of te knutselen.

In sommige parochies komen de kinderen en hun begeleiders aan het einde van de communie terug om de communie of een persoonlijke zegen te ontvangen. Wie wil weten of er in een bepaalde oud-katholieke parochie of statie zondags kinderkerk is, kan dat vinden op de eigen website van die parochie of statie.