Wijding aartsbisschop op 18 september

Er is opnieuw een datum vastgesteld voor de bisschopswijding.