Wijding aartsbisschop op 18 september

Nadat de bisschopswijding van de oud-katholieke aartsbisschop twee keer is uitgesteld, is nu opnieuw een datum vastgesteld. Op 18 september 2021 zal Mgr. Bernd Wallet deo volente zijn bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer.

Dit heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht bekend gemaakt. Hoeveel mensen hierbij op uitnodiging aanwezig kunnen zijn is afhankelijk van de dan geldende coronarichtlijnen.

Bisschop Bernd: “Het is belangrijk voor onze kerk dat we deze viering nu toch kunnen plannen. Nog langer functioneren als bisschop zonder het ambt te bekleden gaat echt knellen. We hebben goede hoop dat tegen die tijd toch wat meer mensen kunnen meevieren dan vandaag mogelijk zou zijn. Maar mocht het onverhoopt niet zo zijn dan het gaat nu wel sowieso wel door. Die Quatertemperzaterdag is trouwens op onze kalender een eeuwenoude een dag van inkeer en van ernst, dus als het geen groot feest kan zijn vinden we er ook wel een weg mee.”

Er zal voor een livestream worden gezorgd. Graag bevelen we het bisdom Utrecht en haar verkozen bisschop opnieuw in uw gebeden aan. 

Lees hier de eerdere berichten rondom het uitstel van de wijding van aartsbisschop Bernd Wallet: