Verdieping en inspiratie

De Oud-Katholieke Kerk staat midden in de wereld en bezint zich vanuit haar geloof op actuele kwesties in de samenleving. Ze komt niet zo gauw met pasklare antwoorden, maar biedt een platform voor persoonlijke beschouwingen. Zo nodigt ze haar leden uit om mee te denken en de eigen mening te verdiepen en aan te scherpen.