Geloof

De Oud-Katholieke Kerk is een christelijke geloofsgemeenschap. Ons geloof in de gestorven en verrezen Heer en onze verbondenheid met de drie-ene God vormen het hart van onze kerk. Daarin delen wij in het geloof van alle christenen. Daarnaast heeft de Oud-Katholieke Kerk eigen accenten, die vaak teruggrijpen op het geloof van de ongedeelde Kerk in het begin van het christendom. Het geloof van de Oud-Katholieke Kerk is niet in beton gegoten en laat veel ruimte voor eigen invullingen

Vieren

De Oud-Katholieke Kerk ziet zichzelf in de eerste plaats als een liturgie-vierende gemeenschap. Wat en hoe vieren we? We vieren de eerste dag van de week. Op die dag die ‘zondag’ heet en die vaak de ‘dag van de Heer’ wordt genoemd, komen we samen om te doen wat de Heer Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen te doen.

Geschiedenis

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis laten zich niet in een paar woorden samenvatten. Of toch wel? Wie iets van de historische wortels van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wil begrijpen, moet drie periodes in de gaten houden: de vroege kerk in de eerste tien eeuwen; de tijd van de hervorming van de zestiende tot de achttiende eeuw; en de moderne tijd vanaf de negentiende eeuw.

Onderwijs

De Oud-Katholieke Kerk hecht belang aan reflectie op het christelijk geloof in de context van de (post)moderne samenleving. Het geloof in Jezus Christus wordt dieper, weerbaarder en meer richtinggevend voor het alledaagse leven, wanneer het naast beleefd en gevierd óók doordacht wordt. Bovendien kan de kerk vanuit haar eigen bronnen op een positieve manier bijdragen aan gesprekken in de samenleving.