Leren

De Oud-Katholieke Kerk hecht belang aan reflectie op het christelijk geloof in de context van de (post)moderne samenleving. Het geloof in Jezus Christus wordt dieper, weerbaarder en meer richtinggevend voor het alledaagse leven, wanneer het naast beleefd en gevierd óók doordacht wordt. Bovendien kan de kerk vanuit haar eigen bronnen op een positieve manier bijdragen aan gesprekken in de samenleving.

Lectoraat

Een lector, het woord zegt het al, leest. Elke gelovige kan geroepen worden om in vieringen voor te lezen uit de Schriften, en in de meeste parochies doet een team van parochianen dat dan ook bij toerbeurt.

Om de lectoren toe te rusten voor hun belangrijke werk in een speciaal programma ontwikkeld: de lectorenopleiding.

Ambtsopleiding

Het Oud-Katholiek Seminarie (OKS) is de ambtsopleiding voor oud-katholieke pastoors en een academisch kenniscentrum voor oud-katholieke theologie.