Delen

Vanuit de ervaring door God bemind en geroepen te zijn en vanuit het geloof dat geen mens waardeloos en geen leven zinloos is, zetten veel oud-katholieke gelovigen zich op praktische wijze in voor mensen in de eigen buurt die eenzaam of dakloos zijn, voor vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld of armoede, of door mee te werken aan een meer duurzame samenleving.

Diaconaal

Geïnspireerd door lezingen, gebeden, liederen en preken in de kerk, zetten veel gelovigen zich voor hun medemens in op een manier die bij hun persoonlijke …

Lees meer

Missie Sint Paulus

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, …

Lees meer

Landelijk collecterooster

Collecteren is een liturgische handeling met impact buiten de kring in de kerk. Terwijl we ons brood en onze wijn naar het altaar brengen, zamelen we …

Lees meer

Stichting OKDO

Diaconale ondersteuning nieuwe stijl!
De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is in november 2016 opgericht en gevestigd te Utrecht.

Lees meer

ORKA

In hartje Utrecht, in de Mariahoek, zetelt de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer, kortweg ORKA. Deze kamer is in 1674 opgericht met als doelstelling …

Lees meer