Diaconaal

Vanuit de ervaring door God bemind en geroepen te zijn en vanuit het geloof dat geen mens waardeloos en geen leven zinloos is, zetten veel oud-katholieke gelovigen zich op praktische wijze in voor mensen in de eigen buurt die eenzaam of dakloos zijn, voor vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld of armoede, of door mee te werken aan een meer duurzame samenleving.

Missie Sint Paulus

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten

Stichting OKDO

Diaconale ondersteuning nieuwe stijl!
De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is in november 2016 opgericht en gevestigd te Utrecht.

Met deze samenwerking is er één loket waar Oud-Katholieke pastores, kerkbesturen en hulpverleners terecht kunnen voor diaconale aanvragen, met name gericht op de financiële ondersteuning bij individuele noodsituaties.

ORKA

In hartje Utrecht, in de Mariahoek, zetelt de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer, kortweg ORKA. Deze kamer is in 1674 opgericht met als doelstelling diegenen te ondersteunen die niet in staat zijn in de eigen behoeften te voorzien. Kort gezegd: armenzorg.

Landelijk collecterooster

Collecteren is een liturgische handeling met impact buiten de kring in de kerk. Terwijl we ons brood en onze wijn naar het altaar brengen, zamelen we ook onze geldelijke gaven in. Zo drukken we uit dat we in het delen van onze gaven dankbaar willen leven uit alles wat God ons geeft