Eén loket voor Oud-Katholieke diaconale ondersteuning

De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is een gezamenlijk initiatief van de Stichting ORKA en de Stichting Sint Jansplaats.

Doel
Met deze samenwerking is er één loket waar Oud-Katholieke pastores, kerkbesturen en hulpverleners terecht kunnen voor diaconale aanvragen, met name gericht op de financiële ondersteuning bij individuele noodsituaties.

Doelgroep
Bij de beoordeling van aanvragen ligt het accent op de ondersteuning van Oud-Katholieken, individuen en/of gezinnen. Bij de beoordeling wordt met name gekeken of andere vormen van ondersteuning (bijstand, schuldhulpverlening, …) reeds uitgeput zijn. Stichting OKDO ondersteunt geen projecten of organisaties en ook geen buitenlandse projecten of aanvragen.

Aanvragen alleen via pastoor/kerkbestuur
Een verzoek om financiële ondersteuning van de OKDO kan alleen gedaan worden door de pastoor of het kerkbestuur van de betreffende parochie/statie. De stichting ODKO behandelt aanvragen met de grootste vertrouwelijkheid. Aanvragen worden snel in behandeling genomen, en indien noodzakelijk binnen een aantal dagen worden beoordeeld.

Contact
De stichting is per e-mail te bereiken: secretariaat.OKDO@okkn.nl.

Informatie ten behoeve van ANBI vindt u hier

Klik hier voor de Privacy Policy.