Landelijk collecterooster

Collecteren is een liturgische handeling met impact buiten de kring in de kerk. Terwijl we ons brood en onze wijn naar het altaar brengen, zamelen we ook onze geldelijke gaven in. Zo drukken we uit dat we in het delen van onze gaven dankbaar willen leven uit alles wat God ons geeft, en dat we hopen dat dit tot steun zal zijn van armen en andere mensen in nood, en tot opbouw van de kerk. In steeds meer parochies is het mogelijk om voor de collecte naast contant geld ook collectebonnen te gebruiken of om digitaal te geven via een app. In elke viering wordt voor het werk van de parochie of voor lokale diaconale doelen gecollecteerd. De bestemming van de maandelijkse extra collecte die door het Collegiaal Bestuur wordt vastgesteld, vindt u in dit overzicht.

Januari – Oecumenisch Werk

Aanbeveling
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar in gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand van een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk waarbij onze kerk op verschillende niveaus en manieren betrokken is, bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het Collegiaal Bestuur in deze maand uw bijzondere en met de collecte van vandaag uw financiële bijdrage.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Februari – Geen bijzondere collecte

Maart – Vastenactie – buitenlands diaconaat

Aanbeveling Vastenactie 2023

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten.

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 7 december 2022

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

April – Jongerenwerk

Aanbeveling
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid met de jeugdkampen en ook al weer aardig wat jaren hebben we vrijgestelde pastores voor het jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan wie na ons komen. Behoeft dit werk dan nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle bijdrage in de collecte van deze maand.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Mei – Geen bijzonder collecte

Juni – Missie Sint Paulus

Aanbeveling

Deze maand wordt elke zondag graag uw steun gevraagd voor een nieuw project van Missie Sint Paulus ten behoeve van het Bethune Huis in Hong Kong. De naam van het project is ‘Verlicht de last en laat ze glimlachen!’

Voor een korte aanbeveling, klik hier

Voor een uitgebreide beschrijving van het project, klik hier

Voor preekideeën en voorbeden per zondag, klik hier

Voor gebruik van de QR-code:

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Juli – Geen bijzondere collecte

Augustus – Opleiding

Aanbeveling
Vandaag wordt uw bijdrage gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van deze maand uw bijdrage. 

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

September – Communicatie & publiciteit

Aanbeveling
De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

Oktober – Missie Sint Paulus

Aanbeveling

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

November – Unie van Utrecht

Aanbeveling
In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan

December – Diaconaal Werk – binnenland

Aanbeveling
December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een diakonaal project in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling van Jezus in zijn voetspoor treedt en daarwerkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen.

Scan de code of klik erop om direct naar Tikkie te gaan