Kerkgeschiedenis

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis laten zich niet in een paar woorden samenvatten. Of toch wel? Wie iets van de historische wortels van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wil begrijpen, moet drie periodes in de gaten houden: de vroege kerk in de eerste tien eeuwen; de tijd van de hervorming van de zestiende tot de achttiende eeuw; en de moderne tijd vanaf de negentiende eeuw.

Erfgoed en museum

De Oud-Katholieke Kerk draagt een lange traditie met zich mee, hetgeen blijkt uit haar culturele erfgoed. Dat bestaat uit materiële zaken zoals zilverwerk, oude gewaden en kerkinterieurs, en uit minder of niet tastbare zaken zoals de kerkmuziek.