Groeien in geloof

In geloven kun je groeien. Het is een levenslang proces en je kunt er al jong aan beginnen. Daarom zijn kinderen van harte welkom in onze kerkvieringen en organiseren we daarnaast speciale activiteiten voor kinderen.

Kinderkerk

In een aantal parochies van onze kerk is er kinderkerk. Kinderen kunnen dan tijdens de dienst meedoen aan een speciale bijeenkomst. Meestal gaan zij samen met andere kinderen en begeleiders naar een andere ruimte in het kerkgebouw. Daar gaan ze bezig met hetzelfde onderwerp als waar het in de volwassen-kerkdienst over gaat. Tijdens de kinderkerk gaan de kinderen ook vaak aan de slag door iets te maken, knutselen of kleuren.

Kindercatechese

Parochies verzorgen meestal ook lessen voor kinderen en jongeren, die buiten schooltijd plaatsvinden. Dit zijn lessen over geloven en kerk-zijn en wat dat betekent in hun eigen leven. Dit wordt ook wel catechisatie of lering genoemd. Hier leren kinderen de Bijbelverhalen, de gebruiken en feestdagen van de kerk kennen en worden ze voorbereid op het ontvangen van de eerste communie of het doen van het vormsel, twee van de sacramenten die de kerk kent. Als er weinig kinderen of jongeren in één parochie zijn, organiseren parochies soms samen activiteiten of lering.

Kinderkampen

Al sinds 1932 worden er door de Oud-Katholieke Kerk zomerkampen georganiseerd voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Deze kampen worden georganiseerd en geleid door leden van de kampcommissie, een enthousiaste groep jongvolwassenen die vaak zelf ook als jongere op kamp zijn geweest.

Meer weten?

Kinderen zijn belangrijk. Aarzel niet om een parochie in jouw buurt te mailen of of neem contact op met onze jongerenpastor Thelma Schoon via thelma.schoon@okkn.nl