Kerkplekken aartsbisdom Utrecht

  • Kerngroep Nijmegen: behorende bij de parochie Arnhem
  • Kerk van de H.H.Michael en Johannes de Doper te Oudewater