Bisschoppelijk Bureau
Het Bisschoppelijk Bureau gevestigd in Amersfoort is het zenuwcentrum van de kerk. Alle lijnen van de organisatie komen daar samen, het landelijke beleid wordt er voorbereid, uitgewerkt, gecoördineerd en van daaruit naar de parochies en andere organen uitgezet.

De landelijke planning (dienstenroosters), financiële administratie, secretariaat, personeelsadministratie, communicatie en ICT worden eveneens hiervandaan verzorgd.

De bezetting van het bureau bestaat uit:

Episcopaat
De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet, is bereikbaar via abvu@okkn.nl
De bisschop van Haarlem, Mgr. Dirk Jan Schoon, is bereikbaar via bvh@okkn.nl

Vertrouwenspersonen
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

De vertrouwenspersonen zijn te benaderen voor gesprekken over seksueel ontoelaatbaar gedrag en andere vormen van ongewenst gedrag, integriteitsschendingen en misstanden, meer specifiek intimidatie, agressie/geweld, pesten en discriminatie.

Vergadercentrum Alticollense
Het Bisschoppelijk Bureau is gevestigd in het gebouw van het voormalige oud-katholiek seminarie in Amersfoort, dat als vergadercentrum vanwege zijn ligging op de berg en als verwijzing naar het eerste oud-katholiek seminarie in Keulen ‘Alticollense’ (‘De Hogeheuvel’) is genoemd. Meer informatie vindt u op alticollense.nl of stuur een e-mail naar vergader@okkn.nl.

Op hetzelfde adres zijn gevestigd:

Oud-Katholieke Uitgeverij ‘Pascal’
Beheerder: E.M.P.P. Verhey
E: uitgeverij.pascal@okkn.nl

Bibliotheek Oud-Katholiek Seminarie
Beheerder: mw. K. van Kempen
E: seminariebibliotheek@okkn.nl

Communicatie
Heeft u vragen over, of bijdragen voor de de nieuwskanalen van de Oud-Katholieke Kerk? Onze communicatie wordt verzorgd door Living Image. Neem contact met hen op via eindredacteur@okkn.nl.

Pers
Voor persvragen kunt u contact opnemen met persfunctionaris Jan-Willem Wits – janwillemwits@gmail.com – 06 13 16 21 36

Bisschoppelijk Bureau
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29 
KvK: 32164529

E: buro@okkn.nl
T: 033 – 462 08 75
Telefonisch bereikbaar op ma. di. woe. en vrij. van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Zoek een parochie