De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en Aziatische kerken in bijvoorbeeld Congo, Egypte, Oeganda en de Filipijnen concreet gestalte. Wij werken daarbij nauw samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Zendingsraad.

De projecten die Sint Paulus Missie en Diaconaat ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. Twee keer per jaar vinden speciale collectes plaats, waarbij één of meerdere projecten centraal staan. Om het jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor een project van Sint Paulus.

Het bestuur van Sint Paulus, onder wie een vertegenwoordiger van de anglicaanse kerken, bestaat uit vrijwilligers.

Wilt u een bepaald project ondersteunen en wenst u meer informatie neem dan contact op met:

U kunt het werk van Sint Paulus ondersteunen door een gift over te maken op NL85 INGB 0000 4645 75 of gebruik te maken van de ‘geefmodule‘.

Sint Paulus heeft een ANBI-erkenning waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Zie verder: https://stpaulus.oudkatholiek.nl/