De viering van de liturgie is een zaak van alle gelovigen. Tot de speciale liturgische taken die een gelovige op zich kan nemen behoort die van het lectoraat. Een lector, het woord zegt het al, leest. Elke gelovige kan geroepen worden om in vieringen voor te lezen uit de Schriften, en in de meeste parochies doet een team van parochianen dat dan ook bij toerbeurt.

Lectoren kunnen ook zelfstandig voorgaan in diensten van Schriftlezing en gebed. Deze vorm van liturgie heeft zich sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in onze kerk ontwikkeld. In veel van onze parochies zijn deze diensten een waardevolle bijdrage aan het leven van de gemeente. Diensten van Schriftlezing en gebed hebben een geheel eigen karakter. Ze worden daarom, ook als ze op zondagmorgen worden gevierd, niet verbonden met het uitreiken van de heilige communie. Na een extra training kunnen lectoren ook een overweging houden.

Lectorenopleiding

Om de lectoren toe te rusten voor hun belangrijke werk in een speciaal programma ontwikkeld: de lectorenopleiding.

Op een aantal zaterdagen zijn er gedurende twee jaar bijeenkomsten waarin specifieke onderwerpen aan bod komen. Bijbelstudie en geloofsleer krijgen ruime aandacht. Er wordt verdieping aangeboden op het gebied van liturgie. Tegelijk wordt een aantal vaardigheden geoefend, zoals het voorbereiden van voorbeden, het mee voorgaan in de liturgie en samenstellen van een dienst van Schriftlezing en gebed. De docenten zijn pastores, zowel van binnen als van buiten de Oud-Katholieke Kerk.

Na hun opleiding kunnen lectoren ook een training volgen in het houden van een overweging. In een kleine en vertrouwde groep wordt dan ook geoefend in de voordracht.

Wie interesse heeft voor deze lectorenopleiding kan zich melden bij het kerkbestuur van zijn of haar parochie. Bij voldoende belangstelling wordt er een groep gevormd en gaat de training van start.