Bisschopswijding Bernd Wallet uitgesteld

De voor 21 juni aangekondigde wijding van Aartsbisschop-elect Bernd Wallet zal wegens de coronacrisis naar een latere, nog nader te bepalen datum worden verplaatst. Dat heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht in overleg met de internationale bisschoppenconferentie besloten. 

De kerken verwachten dat na 1 juni de mogelijkheden van het kerkelijk leven iets zullen worden verruimd. Voorlopig zal dit, naar verwachting, geen terugkeer betekenen tot het kerk-zijn van voor de crisis. De protocollen voor kerkdiensten in de anderhalvemetersamenleving, die op dit moment in overleg tussen kerken en overheid worden opgesteld, zullen grotere vieringen deze zomer nog niet toelaten.

“Ik vind het heel jammer voor onze kerk en voor mezelf, maar het komt natuurlijk niet onverwacht”, zegt Bernd. “In deze fase, waarin nog zoveel onzeker is voor zoveel mensen, zijn we met veel andere dingen bezig, en staat ons hoofd niet echt naar het organiseren van een grote feestelijke dienst en alles wat daarbij komt kijken. Daarvoor moeten meer stappen gezet zijn op de weg uit de crisis. Want een wijding is een feest van de hele kerk, er vieren mensen van alle leeftijden mee uit heel Nederland, en er nemen bisschoppen aan deel uit verschillende landen. Dat gaat nu niet en dat wil je nu niet. Het is alleen vreugdevol als de crisis voorbij is.”

Betekent dit een uitstel voor onbepaalde tijd?
“We kunnen nu niet zeggen wanneer het wel wordt. Als de regering al niet verder dan drie weken vooruit kan kijken, dan wij ook niet. We houden verschillende opties open, maar het moet kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM. Niet in de anderhalvemetermaatschappij met met passen en meten, maar vrijuit. Ruim en vreugdevol, net als ons geloof!”, aldus de elect.

Mgr. Wallet draagt sinds zijn acceptatie van de verkiezing tot Aartsbisschop de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen zijn bisdom, de landelijke kerk en de internationale bisschoppenconferentie. Met uitzondering van wijdingen en vormsels, die in een anderhalvemetersamenleving sowieso geen doorgang kunnen vinden, vervult hij alle taken die bij zijn ambt horen.

Zodra er een nieuwe datum voor de bisschopswijding is vastgesteld zal deze bekend worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 april 2020