Agenda

Provinciale Synode

Jaarlijks komen alle geestelijken één dag, de donderdag voor Pinksteren, in deze ambtelijke vergadering samen. Zaken die voor de hele kerk van belang zijn worden … >>

Retraitedagen

Van 12 – 15 juli 2024 worden de jaarlijkse retraitedagen (voorheen “Tage der Einkehr’) gehouden in de Sint Willibrordabdij te Doetinchem. De organisatoren benadrukken graag … >>

Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie

Eenmaal per jaar komen oud-katholieke theologen en pastoors een week samen in Neustadt an der Weinstrasse in Duitsland. Met inleidingen door specialisten uit eigen kring … >>

LERINGWEEKEND

Van 20 – 22 september 2024 vindt het Leringweekend voor kinderen en jongeren van beide bisdommen plaats. Deelnemers in de leeftijd van 8-15 jaar zijn … >>

Seminariedag

Op zaterdag 28 september zal het studiejaar 2024-2025 van het Oud-Katholiek Seminarie officieel worden geopend. Deze Seminariedag is open voor alle geïnteresseerden en begint om … >>

Synode

De Synode vindt plaats in de Bergkerk in Amersfoort, aanvangstijd: 09.30 uur. De synode is openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich in verband met het aantal … >>

Studiedag Geestelijkheid

Twee keer per jaar komt de geestelijkheid bij elkaar voor een studiedag. >>

Nieuwjaarsvespers

Op zondag 5 januari 2025 bent u van harte welkom bij de nieuwjaarsvieringen van de bisdommen. In beide kathedrale kerken vangen de Vespers van Epifanie … >>