Agenda

Priesterwijding Loes Berkhout

De aartsbisschop is voornemens om op zaterdag 17 september a.s. diaken Loes Berkhout tot priester te wijden in de kathedrale kerk te Utrecht. Aanvang viering: … >>

Seminariedag

De Seminariedag wordt gehouden in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Het openingscollege wordt verzorgd door mr. drs. … >>

Symposium Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Op zaterdag 22 oktober 2022 vindt dit symposium plaats in de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. Tijdstip van 14.00 – 16.00 uur met aansluitend … >>