Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC)


  • Datum:

Onder deze titel komen de bisschoppen van de oud-katholieken kerken sinds 1889 gewoonlijk jaarlijks een week samen. Ze stemmen het beleid van de verschillende kerken op elkaar af, bespreken plaatselijke ontwikkelingen, coördineren gezamenlijke oecumenische contacten en bespreken de missie van de kerk. Voor meer informatie klik hier.

Dit jaar komt de IBC bijeen in Praag.