Nacht van Willibrord


  • Datum:

Willibrord in beeld

Hoe stellen we ons Willibrord voor: monnik, Brit in Nederland, missionaris, kerkstichter, bisschop, heilige? Hoe wordt hij verbeeld, in verhalen, in kunst, in liederen? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede editie van de Nacht van Willibrord.

Voor de tweede keer organiseren vier Utrechtse theologische opleidingen (PThU, Theologische Universiteit Utrecht, Oud-Katholiek Seminarie en Tilburg School of Catholic Theology) de nacht van Willibrord.

 

Programma

De avond begint om 19.00u in de Utrechtse domkerk met een gezongen oecumenisch avondgebed. Deze vesper wordt georganiseerd in samenwerking met het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken en het Citypastoraat Domkerk.

Daarna verplaatst de nacht zich naar het gebouw van de Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3. Op het programma staan hier vanaf 20.00u:

  • ‘Willibrord in beeld’: Lezing door Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop en kunsthistoricus
  • Stel dat er in de Opwekkingsbundel een lied over Willibrord zou staan…hoe zou dat kunnen klinken? Bart Visser (musicus, theoloog, directeur van New Wine, in het verleden betrokken bij stichting Opwekking) en Roeland Smith (Neerlandicus, docent, betrokken bij ‘Psalmen voor Nu’ en ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’) nemen ons mee in de wording van een Willibrordlied in stijl van de evangelische liedcultuur.
  • Afsluitende borrel

 

Opgave

De Nacht van Willibrord wordt georganiseerd voor en door studenten en medewerkers van de vier Utrechtse theologische opleidingen. Onderlinge ontmoeting rond de figuur van Willibrord die ons allemaal verbindt, is een belangrijk doel van deze avond. Belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Opgeven voor de nacht van Willibrord kan via: https://tukampen.nl/agenda/nacht-van-willibrord/

 

Zingen in de Dom tijdens de Nacht van Willibrord

Heb je altijd al in de Dom van Utrecht willen zingen? Grijp nu je kans!

Tijdens het gezongen oecumenisch avondgebed aan het begin van de Nacht van Willibrord, zingt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Theologiestudenten en medewerkers van de vier faculteiten zijn van harte uitgenodigd om de Willibrordvespers mee te zingen in het VTE.

Er is één repetitie, de week ervoor, op dinsdagavond 31 oktober van 19.30-21.30 uur in Utrecht. Dit is tevens de 16e verjaardag van het Vocaal Theologen Ensemble. Daarom is er na afloop van de repetitie een feestelijke borrel. Op 7 november begint het inzingen om 18.45 uur in de Dom.  Na de Willibrordvespers volgt een boeiend avondprogramma. Iedereen van harte welkom!

Aanmelden om mee te zingen in het koor tijdens de Nacht van Willibrord kan via deze link: https://forms.gle/KLqdENnq2PbVHtoc7