Online seminar pastoraat


  • Datum:
  • Locatie: Online
  • Adres: ,

De weg naar Pasen is begonnen! Het is een weg van omkeer
en inkeer. Een weg van je opnieuw oriënteren. Wat is je
roeping in het leven, als gelovige, ook binnen de kerk? Als je
deze roeping wilt verkennen met het oog op een pastorale rol
in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is er binnenkort een
bijzondere mogelijkheid. Op 27 maart vanaf 19.30 bieden
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en het Oud-Katholiek
Seminarie een online seminar aan. Doel hiervan is om in
gesprek te gaan met mensen die een roeping tot het ambt
willen verkennen, tot diaken of priester met name. Is dit iets
wat je overweegt? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid.
Je spreekt tochtgenoten en gaat in gesprek met een bisschop,
met de rector van het seminarie, met een seminarist en met
twee pastores. De vorige edities leverden altijd mooie
gesprekken op, dus voel je vrij, verken je pastorale roeping!
Opgeven kan via rieneke.brand@okkn.nl. Bij aanmelding
ontvang je de zoom-link.