Priesterwijding Loes Berkhout


  • Datum:

De aartsbisschop is voornemens om op zaterdag 17 september a.s. diaken Loes Berkhout tot priester te wijden in de kathedrale kerk te Utrecht. Aanvang viering: 14.30 uur.