Provinciale Synode


  • Datum:

Jaarlijks komen alle geestelijken één dag, de donderdag voor Pinksteren, in deze ambtelijke vergadering samen. Zaken die voor de hele kerk van belang zijn worden hier besproken. Er wordt verslag uitgebracht over lopende zaken en nieuwe initiatieven worden gepresenteerd. Centraal staat de viering van de eucharistie waarin de bisschoppen om beurten voorgaan.