Seminariedag


  • Datum:

De Seminariedag wordt gehouden in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Het openingscollege wordt verzorgd door mr. drs. Adriaan Snijders, docent kerkelijk recht.