Studiedag pastores


  • Datum:

De studiedag van 31 maart jl. is verplaatst naar donderdag 30 juni 2022. Thema van de studiedag is: Praktijk en theologie van de biecht, met aandacht voor de kwestie van het biechtgeheim in het kader van het plan van aanpak voor een veilige kerk.