Geloven

De Oud-Katholieke Kerk is een christelijke geloofsgemeenschap. Ons geloof in de gestorven en verrezen Heer en onze verbondenheid met de drie-ene God vormen het hart van onze kerk. Daarin delen wij in het geloof van alle christenen. Daarnaast heeft de Oud-Katholieke Kerk eigen accenten, die vaak teruggrijpen op het geloof van de ongedeelde Kerk in het begin van het christendom. Het geloof van de Oud-Katholieke Kerk is niet in beton gegoten en laat veel ruimte voor eigen invullingen.

Spiritualiteit

Welke ervaringen geven je leven zin? Wat zijn je bronnen van inspiratie en wat doe je daarmee in je dagelijks leven? Je antwoorden op die …

Lees meer

Geloofsleer

We delen in het geloof van alle tijden en plaatsen, maar leggen ook eigen accenten.

Lees meer

Pastoraat

Christenen hebben de opdracht om naar elkaar en naar alle mensen om te zien. Het bijbelse beeld daarvoor is die van een herder. Zoals die …

Lees meer

Vrijwilligers

Er zijn geen toeschouwers in de parochie. Er is voor alle leden die willen wel iets te doen. We zijn echt een vrijwilligerskerk. Vaak is …

Lees meer

Jongerenpastoraat

De Oud-Katholieke Kerk heeft verschillende soorten jongerenwerk. Naast catechese en activiteiten voor jongeren in hun eigen parochie, is er een landelijk jongerenpastoraat. Ook zijn er …

Lees meer