Lectorenopleiding

Om de lectoren toe te rusten voor hun belangrijke werk in een speciaal programma ontwikkeld: de lectorenopleiding.

Op een aantal zaterdagen zijn er gedurende twee jaar bijeenkomsten waarin specifieke onderwerpen aan bod komen. Bijbelstudie en geloofsleer krijgen ruime aandacht. Er wordt verdieping aangeboden op het gebied van liturgie. Tegelijk wordt een aantal vaardigheden geoefend, zoals het voorbereiden van voorbeden, het mee voorgaan in de liturgie en samenstellen van een dienst van Schriftlezing en gebed. De docenten zijn pastores, zowel van binnen als van buiten de Oud-Katholieke Kerk.

Na hun opleiding kunnen lectoren ook een training volgen in het houden van een overweging. In een kleine en vertrouwde groep wordt dan ook geoefend in de voordracht.

Wie interesse heeft voor deze lectorenopleiding kan zich melden bij het kerkbestuur van zijn of haar parochie. Bij voldoende belangstelling wordt er een groep gevormd en gaat de training van start.