Allerheiligen en allerzielen: wat is het?

Vandaag en morgen zijn twee belangrijke dagen in het katholieke geloof. We vieren namelijk Allerheiligen en Allerzielen. Twee dagen om stil te staan bij de eindigheid van het leven, onze dierbaren die we moeten missen maar ook de mooie herinneringen die we samen delen. Maar wat houdt Allerheiligen en Allerzielen nou precies in? Waar komt het vandaan? En hoe viert onze eigen Oud-Katholieke Kerk dat nou eigenlijk? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Allerheiligen

Allerheiligen wordt altijd gevierd op 1 november. Op deze dag worden alle heiligen en martelaren herdacht. Het was gebruikelijk om hen te herdenken rond de dag dat ze stierven. Zo stierf Sint Nicolaas op 6 december en vieren we daarom op 5 december Sinterklaas. Of Franciscus van Assisi, die een bijzondere band met dieren had. Daarom is het 4 oktober dierendag. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel heiligen en martelaren om te herdenken, dat er één gezamenlijke dag werd ingesteld: Allerheiligen.

Het is een nationale feestdag in veel landen zoals België en Frankrijk, maar ook in delen van ons buurland Duitsland. In Nederland is het geen officiële feestdag, maar in de katholieke kerk wel een verplichte feestdag.

Allerzielen

Allerzielen volgt de dag na Allerheiligen, op 2 november dus. Dit is de dag om alle overledenen te herdenken. Van oudsher werd in de katholieke kerk tijdens de Allerzielenmis gebeden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar zich nog in het vagevuur bevinden. Het gebed moest helpen om het ‘louteringsproces’, zoals het verblijf in het vagevuur werd genoemd, te verkorten. Dan konden de zielen sneller naar de hemel.

Tegenwoordig is Allerzielen niet meer alleen een katholieke aangelegenheid, maar herdenken steeds meer mensen buiten de kerk hun overleden dierbaren. Ze leggen bloemen op begraafplaatsen, maar er worden ook samenkomsten georganiseerd zodat mensen gezamenlijk kunnen stilstaan bij het verlies.

In onze eigen parochies

Ook de Oud-Katholieke Kerk viert Allerheiligen en Allerzielen. Op twee plaatsen in het land kan iedereen die dat wil – oud-katholiek of niet – op 2 november stilstaan bij hun overledenen. In de oud-katholieke Sint Vitus in Hilversum worden morgen de deuren van 17:00 tot 21:00 opengezet voor iedereen die wil binnen stappen en hun geliefden herdenken. Er is de mogelijkheid om kaarsen aan te steken en om de naam van de overledene op een steentje te schrijven. Om 19:30 uur is er tijd om samen te gedenken, met muziek van Dingeman Coumou en gebeden. De namen die op de steentjes zijn geschreven worden hardop uitgesproken.

Ook in Alkmaar ben je welkom om in alle rust even te gedenken. Dat mag ook wanneer je niet bent aangesloten bij de parochie of de Oud-Katholieke Kerk. Van 18:30 tot 20:30 uur staan de deuren van de kerk open voor stilte of een kaarsje ontsteken.

Allerheiligen en Allerzielen dus. Twee dagen om stil te staan bij de eindigheid van het leven, je bestemming na de dood, maar ook om de mooie herinneringen met je dierbaren die je moet missen te koesteren.

God zal je hoeden, Christus je voeden, Geest van hierboven geeft zin en zicht. God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, vriend in het duister en gids naar het licht.