Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie


  • Datum:

Eenmaal per jaar komen oud-katholieke theologen en pastoors een week samen in Neustadt an der Weinstrasse in Duitsland. Met inleidingen door specialisten uit eigen kring of van daarbuiten wordt de oud-katholieke reflectie op actuele vraagstukken gestimuleerd. Dit kan leiden tot een stellingname ten aanzien van een bepaald punt, die aan de lidkerken van de Unie van Utrecht wordt aangeboden. Ervaringen uit de verschillende kerken worden uitgewisseld en resultaten van lopend onderzoek worden gepresenteerd.