Chrismamis Utrecht


  • Datum:

in de Kathedrale Kerk te Utrecht, 19.30 uur

In de kathedrale kerk wordt elk jaar in de Goede Week de nieuwe olie van het jaar gezegend. Deze olie wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk.

Een ieder is van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen.