Symposium Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid


  • Datum:
  • Locatie: Bergkerk
  • Adres: Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort

Hoe geef je op een goede manier leiding aan een kerk? Die vraag was en is een uitdaging voor kerken. In “God is groter dan ons hart” laat Lydia Janssen zien hoe Antonius Jan Glazemaker als aartsbisschop leiding gaf aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de roerige jaren ’80 en ’90. In deze kerk verliepen veranderingen in een stormachting tempo: de omgang met gescheiden mensen veranderde, homoseksualiteit raakte geaccepteerd, en vrouwen werden tot het ambt toegelaten. Opvallend daarbij is dat de veranderingen niet tot polarisatie leidden, maar zich in betrekkelijke harmonie voltrokken. Welk samenspel tussen ambtelijk gezag en synodaal draagvlak, welke verband tussen spiritualiteit en leiderschap, welke bronnen van theologie en kerkstructuur speelden hierbij een rol? Wat voor manier van geloven is dit alles eigenlijk? En vooral ook: kan inzicht hierin kerken in de 21ste eeuw verder helpen? Het symposium ‘Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid’ wil mgr. Glazemakers manier van leidinggeven onder de loep nemen en nagaan of en hoe het de kerken in de 21ste eeuw kan inspireren.

Dit symposium ‘Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid, Perspectieven vanuit een bisschopsbiografie’ dat oorspronkelijk voor april gepland stond, is verzet naar 15 september 2021 en zal plaatsvinden in de Bergkerk in Amersfoort.

Sprekers: Mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Eleonora Hof, dr. Martijn Blaauw, Annemarie Foppen, MA en dr. Karim Schelkens
Toegang: vrij.
Aanmelden verplicht via lydia.janssen@okkn.nl.
Inloop: vanaf 15.30.