Synode


  • Datum:

De Synode vindt plaats in de Bergkerk in Amersfoort, aanvangstijd: 09.30 uur.

De synode is openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich in verband met het aantal beschikbare plaatsen en de catering uiterlijk 8 november a.s. aan te melden via synode@okkn.nl.

De Synode is de vergadering waar de hele kerk tenminste eenmaal per jaar in brede vertegenwoordiging, vaak met oecumenische vertegenwoordigers en een goed gevulde publieke tribune, samenkomt om het algemene beleid en de bijbehorende financiële huishouding van de kerk te bespreken. Voor meer informatie klik hier.