9e Assemblee

Topprestaties in twee werelddelen. De komende twee weken komen er op twee plaatsen mensen samen vanuit de hele wereld om prestaties te leveren. Het ene evenement, de olympische winterspelen in Turijn, zal dominant in de media aanwezig zijn, het andere, de Assemblee van de Wereldraad in Porto Alegre in Brazilië zal het met heel wat minder publiciteit moeten doen.

Gaat het bij de winterspelen juist om de individuele prestaties, in Brazilië gaat het over wat mensen verbindt. Staat in de olympische wereld de topprestatie en de tijdelijke glorie centraal, in Porto Alegre wordt de hulp elders gezocht. Niet voor niets is het thema van de Assemblee “God, in uw genade, verander de wereld”.

Voor beide evenementen geldt wel dat de aanwezigen zullen moeten ‘pieken’, een topprestatie moeten leveren om er een succes van te maken en ook dat er talloze talen gesproken zullen worden. Voor de Assemblee is het te hopen dat het niet verzandt in een Babylonische spraakverwarring maar een nieuwe impuls kan betekenen voor de oecumene, die ook in Nederland onder druk staat.

Aartsbisschop Joris Vercammen, deelnemer aan de Assemblee namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en namens de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie, zal met regelmaat verslag doen van zijn ervaringen via onze website.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 februari 2006