Centraal Comite van de Wereldraad

Aartsbisschop Joris Vercammen is gisteren verkozen in het Centraal Comite van de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad kiest bij iedere Assemblee, die eens in de acht jaar wordt gehouden, een nieuw Algemeen Bestuur.
De Oud-Katholieke Kerken blijven door de verkiezing van de aartsbisschop vertegenwoordigd in dit Algemeen Bestuur van de Wereldraad. De afgelopen jaren waren de oud-katholieken vertegenwoordigd door de Zwitserse bisschop Hans Gerny.

In het nieuwe algemeen bestuur van de Wereldraad van Kerken zitten twee vertegenwoordigers van Nederlandse lidkerken. De assemblee heeft gisteren de Amsterdamse protestantse predikante Wies Houweling herkozen. 

Het 150 leden tellende algemeen bestuur (centraal comité) is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Wereldraad tussen twee assemblees in. Houweling zit er sinds de vorige assemblee, in 1998, in. De assemblee komt eenmaal in de zeven à acht jaar bijeen.

Het centraal comité moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de 348 orthodoxe, protestantse en oud-katholieke lidkerken vertegenwoordigen. Ook zijn er streefcijfers voor onder andere het aantal vrouwen (50 procent), jongeren (een kwart) en leken (50 procent) in het bestuur. Die cijfers worden in het nieuwe bestuur echter niet gehaald. Van de nieuwe bestuursleden is 42 procent vrouw, 15 procent jongere en 35 procent leek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 februari 2006