Bisschoppen bijeen in Bern voor zitting IBC

Dit jaar is de Zwitserse kerk weer de gastvrouw voor de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie. De bisschoppen zijn bijeen in Bern van 26 t/m 31 maart onder voorzitterschap van de aartsbisschop van Utrecht.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de volledige kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Engeland tot stand kwam en het aanhalen van de anglicaans-oud-katholieke banden vraagt om een hernieuwde profilering van de oud-katholieken. Wie willen wij zijn in deze samenwerking en wat kunnen we zijn. Genoeg stof om over te praten samen met de Anglicaanse waarnemers tijdens de conferentie (bisschop J.Gledhil uit Engeland en bisschop M.Klusmeyer uit Amerika (ECUSA)).

Specifiek theologische onderwerpen staan ook op de agenda: zo is de dinsdag gereserveerd voor het thema: "het huwelijk als sacrament" en wordt er vrijdag gesproken over de Dienst van Genezing, het sacrament van de zalving der zieken en de rol daarin van het diakonaat. Bij deze onderwerpen worden de bisschoppen bijgestaan door een aantal vak-theologen.

Midden in de week staat de brede oecumene op de rol. Aartsbisschop Vercammen doet o.m. verslag van de vorige maand gehouden Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Porto Alegre en er is aandacht voor de Conferentie van Europese Kerken (KEK) waarvan verschillende verslagen ter tafel liggen.
Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het Centrum van de Werelraad in Geneve en volgt een ontmoeting met Dr.S.Kobia, de Algemeen Secretaris van de WCC.

Ieder jaar terugkerend zijn de praktische punten: de berichten uit de aangesloten kerken en de gemeenten en groepen die onder het toezicht vallen van de IBC, zoals Toronto, Parijs, Italie. Kroatie en Denemarken. Maar ook de samenwerkende hulporganisaties en een rapport over de verkenning van de vele zwervende zich oud-katholiek noemende groepen, waaronder mogelijk serieuze kandidaten voor de toekomst maar ook veel kaf.
En niet te vergeten de financien, want het internationaal werk vraagt ook een geldelijke inspanning.

Bisschop Bert Wirix van Haarlem heeft zich vanwege zijn gezondheid moeten laten vervangen door een van zijn pastoors (H.Munch uit Egmond).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 maart 2006