Diakenwijding (3)

De Aartsbisschop van York, dr.John Sentamu, poseert op de trappen van de kathedraal met de 16 nieuw gewijde diakenen. Op zondag 2 juli werden 8 mannen en 8 vrouwen, varierend in leeftijd van 35 tot 65 jaar, tijdens een plechtige viering tot diaken gewijd. Voor meer informatie

De nieuw gewijde diaken Bernd Wallet neemt de gelukwensen in ontvangst.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juli 2006