Verandering van waarden

Dinsdag tijdens het Congres

Laudes

Op dagen waarop geen eucharistieviering plaats vindt, zijn er ’s morgens diensten, verzorgd door groepen uit verschillende kerken. Dinsdagmorgen werd de dienst verzorgd door de Italianen. Verzorgd was het juiste woord: veel liturgische gewaden op het altaar, veel wierook en kaarsen, mooi gezang. Maar was het niet allemaal een beetje te mooi voor een gewone door-de-weekse morgendienst, vroeg een nuchtere Nederlandse deelnemer zich af.

Verandering van waarden

Met grote aandacht luisterden de deelnemers dinsdagmorgen naar het referaat van Pastoor Matthias Ring over de verandering van waarden in Europa, naar aanleiding van een onderzoek dat geïnitieerd is door de Universiteit van Tilburg en dat zich uitstrekt over een aantal jaren. In groepen werd vervolgens naar aanleiding hiervan gesproken over twee vragen: welke waarden menen wij te zien in onze maatschappij, en: welke waarden zijn belangrijk in ons eigen leven?
Daarnaast zijn er creatieve groepen, bijvoorbeeld een zanggroep en een theatergroep. Ook vindt er een ingelaste workshop plaats, aangeboden door de bisschop van Jeruzalem, Abu El-Assad, die graag mensen wil informeren over de situatie in het oorlogsgebied in het algemeen en de positie van christenen daar in het bijzonder.

Vesperdienst

Dinsdagavond een vesperdienst, verzorgd door de Tsjechische groep, in de Ursulakirche, een oude kloosterkerk, die in gebruik is bij de oud-katholieke gemeente van Freiburg. Begrijpelijk dat de Freiburger gemeente ook de eigen kerk wil gebruiken, maar die bleek veel te klein te zijn om alle congresdeelnemers te bevatten. “De Nederlandse brandweer zou dit nooit goed vinden,” hoorden we een Nederlandse congresdeelnemer mompelen, en nog konden niet allen de dienst binnen volgen.

Dwarsverbanden

Dat de Unie van Utrecht meer is dan een overleg van bisschoppen, bleek dinsdagavond weer eens. Zoals bij ieder congres gebeurt, was deze avond gereserveerd voor groepen die binnen en gedeeltelijk buiten de Unie samenwerken: de Willibrord Society, de diaconale groepen, het lekenforum, de theologiestudenten. Maar ook buiten de dinsdagavond om wordt tussen de bedrijven door druk overlegd: zo was er maandagavond een korte bijeenkomst van redacteuren van de verschillende kerkbladen om de verslaggeving van het congres te coördineren en te overleggen over meer samenwerking in de toekomst.

De volledige tekst van het referaat is hier te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2006