Herdenkingsdienst bisschop Ramento

Zondagmiddag 8 oktober 2006, om 15.00 uur, vindt een ‘Memorial Celebration’ (gedachtenisviering) plaats voor de dinsdag vermoorde bisschop Alberto B. Ramento in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht.
Deze viering is voorbereid door een vertegenwoordiging van de Filippijnse gemeenschap in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Joris Vercammen zal in deze dienst voorgaan.

Er zal gezongen worden in meerdere talen, gebeden, lichtjes ontstoken, geluisterd naar woorden uit de Schrift, woorden en beelden ter herinnering aan en nagedachtenis van de bisschop Ramento. Er is gelegenheid om uiting te geven aan het verdriet en de verontwaardiging om de vele 
dodelijke slachtoffers van politieke moorden in de Filippijnen.
Aansluitend aan de dienst zal er gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten.

De uitvaart van bisschop Ramento zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober in Manilla. 
De Fiippijnse zusterkerk weet zich gesterkt door de vele meelevende reacties, die zij ontvingen van o.a. de Rooms-Katholieke bisschoppen in de Filippijnen en de aartsbisschop van Canterbury.

De verklaring, uitgegeven door de Eerste Bisschop David van de IFI. 
Voorgaand berichten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 oktober 2006