Tweetal weg uit driehoek

Voor de samenwerkende parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater was het zondag 3 juni een minder vrolijke dag, zowel pastoor Hans Lippe als assisterende pastoor Nico Schoorl namen afscheid van de parochies. Beiden bereikten zij de pensioenleeftijd en gaan genieten van wat meer vrije tijd. Pastoor Lippe was na een carrière in de landmacht nog aan het studeren geslagen en werd op latere leeftijd in 1999 tot priester gewijd. Sinds 2003 was hij belast met de pastorale zorg voor de drie parochies, na enkele jaren assisterend actief te zijn geweest. Veel van zijn aandacht en tijd is gaan zitten in de complexe gebouwenzaak van zowel Gouda als Oudewater, maar dankzij zijn inzet lijkt een en ander nu goed op de rails te staan.
Past. Nico Schoorl heeft al een lange loopbaan in het pastoraat achter de rug, aanvankelijk in de Rooms-Katholieke zusterkerk en later bij de oud-katholieken en in de categoriale zielzorg. De laatste twee jaren kon hij bijspringen in de drie parochies in het Groene Hart.
De aartsbisschop sprak een dankwoord uit tijdens de viering in de Goudse parochiekerk en het geanimeerde vervolg. De beide echtgenoten werden, zoals gebruikelijk, in de bloemen gezet.

Pastoor K.J. Homan uit Dordrecht is voorlopig aangesteld als waarnemend pastoor voor de drie parochies.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2007