ANBI regeling voor alle kerken

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de parochies en verdere oud-katholieke instellingen in brede zin profiteren mee in de overkoepelende regeling, die door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst zijn overeen gekomen. Het zogenoemde handhavingsconvenant werd vandaag ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Deze regeling treedt op 1 januari 2008 in werking. Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bij het CIO zijn 25 kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van dit convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken aanzienlijk beperkt. Er hoeven aan de Belastingdienst GEEN formulieren te worden aangeleverd of afzonderlijke ANBI-beschikkingen te worden aangevraagd. Dat geldt ook voor lokale kerkbesturen en oud-katholieke instellingen. Door deze beschikking kan de kerk gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. Het handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over dit bereikte resultaat.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 november 2007
Bron: CIO en RKK