Mariavieten opnieuw op de drempel van de Unie?

In Den Haag vindt deze dagen een consultatie plaats met de Mariavieten uit Polen. De Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) heeft een vrij grote afvaardiging uit de diverse landen samengesteld om samen met de Mariavieten te spreken over de mogeljkheden tot terugkeer in de Unie van Utrecht. De delegatie van de Mariavieten wordt geleid door bisschop Jaworski uit Lodz.
Het gesprek concentreert zich met name op de geloofsleer. Aartsbisschop Joris brengt vandaag een bezoek aan het gezelschap.

De Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten ontstond te Plock uit een groepering van priesters onder leiding van de stichteres Felicia Kozlowska (1862 1921) en een groep wereldpriesters onder leiding van Johannes Kowalski. Op grond van de franciscaanse derde-ordegeest zetten zij zich in voor een religieuze en sociale vernieuwing, en vooral voor een bijzondere verering van Maria (vanwaar hun benaming Mariavieten) en de eucharistie.

De beweging werd in 1906 door het H. Officie verboden en in 1906 werden Kozlowska en Kowalski met 40 priesters geëxcommuniceerd. In 1909 werden de Mariavieten in de Unie van Utrecht opgenomen (Kowalski werd door aartsbisschop G. Gul tot bisschop gewijd), maar in 1924 werden zij weer uiitgesloten. Zij stonden zgn. mystieke huwelijken voor tussen priesters en zusters, daarvan heeft men later uitdrukkelijk afstand genomen.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland herstelde enige jaren geleden al de intercommunie met de kerk van de Mariavieten.
Zie verdere informatie in het verslag van de viering 100 jaar Kerk van de Mariavieten, augustus 2006.